Dokumenty

Super User
  1. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku.
  2. Program Wychowawczy.
  3. Szkolny Program Profilaktyki.
  4. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  5. Regulamin Rady Pedagogicznej.
  6. Regulamin Rady Rodziców.
  7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Odsłony: 886