Zajęcia dodatkowe

Super User

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane na terenie szkoły w roku szkolnym 2016/2017:

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2. Projekt akademia umysłu

3. SKS

4. Koło - Rytmika

5. Zajęcia wyrównawcze dla klas II i III

6. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

7. Zajęcia rewalidacyjne

8. Zajęcia z logopedii

9. Zajęcia w ramach rekreacji ruchowej (na basenie STRZELEC)             

10. Koło z języka niemieckiego

11. Koło z języka angielskiego

12.  Zajęcia w świetlicy wiejskiej na terenie szkoły od 15:00 do 20:00

 

Odsłony: 461

Logowanie