Ratujemy ludzkie życie

Anna Janczak

W poniedziałek 23 stycznia druhowie  OSP z Grodziska pokazali uczniom jak należy udzielać pierwszej pomocy. Przeprowadzili również ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa.Uczniowie mogli przymierzyć stroje strażackie, które wcale nie są lekkie. Pokazy były niezwykle ciekawe i pouczające. Zaopatrzeni w obszerną  wiedzę nie zawahamy się, aby udzielić poszkodowanemu  pierwszej  pomocy.

Grono pedagogiczne i uczniowie bardzo dziękują za cenną lekcję.

Odsłony: 99