Wyjazd do Muzeum Czynu Powstańczego

Joanna Markieton

2 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w specjalnych warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Kultury Irlandzkiej i Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny.  Spotkanie zostało przygotowane z okazji wernisażu wystawy "Powstanie Wielkanocne 1916 - 2016". Dzieci obejrzały prezentację pt.  "W krainie elfów i olbrzymów", która  przybliżyła najbardziej znane irlandzkie baśnie i legendy oraz poznały irlandzką historię,  kulturę i sztukę. Prezentacja zakończyła się warsztatami plastycznymi w czasie, których dzieci ilustrowały usłyszane wcześniej baśnie. 

Odsłony: 125